Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Администратор на Вашите лични данни е „Интензив Консулт“
с адрес: Габрово, ул. „Янтра“ 2, ет.2, тел. 066 805 009 мобилен 087 510 95 46,
e-mail: office@intenziv.com

Представител на администратора лице обработващо Вашите лични данни
е Ирена Костадинова Георгиева, тел. 066 805 009, мобилен 087 927 73 45,
e-mail: office@intenziv.com

Настоящата информация се събира за нуждите на обучението, което е поръчано, за получаване на актуална информация във връзка с учебния процес: при промени в графика на обучение, за информиране при предстоящо плащане, при отсъствия, за попълване на сертификати и за регистрация в софтуера на обучителя.

Срокът за съхранение на събраната и натрупана информация е 5 г.

Имате право да изискате достъп, корекция, ограничаване, възражение или изтриване на личните данни.

Имате право да изискате изтриване на личните данни от Школа Интензив. Може да Ви бъде отказано това право ако имате неизчистени финанасови задължения към нас.

Предоставянето на изискваната информация е задължително условия за регистрация на обучаемия и е необходимо условие за последващо сключване на договор.

Срокът за получаване на информация по т. 3 от настоящото заявление е 14 работни дни. Ако информацията е на хартиени носителите, копие се получава в офиса. Ако информацията е в електронен вид, файлът се изпраща на посочения e-mail. След първото предоставяне на информация всяко следващо се заплаща в размер на 10 лв.
Срокът за прилагане на ограничението по отношение на използваните лични данни е 14 дни.

В срока за съхранение на предоставените данни същите ще бъдат използвани в информационни и промоционални кампании на продуктите на обучителя, освен ако не е заявите друго.
Заявителят има право на жалба до надзорен орган -
https://www.cpdp.bg/